តើប្រទេសណាខ្លះផលិតសម្ភារៈយុទ្ធសាស្ត្រ Gallium និង Germanium?

ប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួននឹងដាក់កំហិតលើការនាំចេញលើផលិតផលហ្គាលីយ៉ូម និងហ្គេម៉ានីញ៉ូមមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែសីហា ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិ។

នេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតខ្លះៗអំពីហ្គាលីយ៉ូម និងហ្រ្គេម៉ាញ៉ូម

តើអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានរកឃើញនៅឯណា?

រ៉ែ Germanium គឺកម្រណាស់ ហើយ germanium ភាគច្រើនត្រូវបានផលិតជាផលិតផលនៃផលិតកម្មស័ង្កសី និងពីផេះរុយធ្យូង។

យោងតាមសមាគមអឺរ៉ុប Critical Raw Materials Alliance (CRMA) បានឱ្យដឹងថា ប្រទេសចិនផលិតបានប្រហែល 60% នៃសារធាតុ germanium របស់ពិភពលោក ហើយនៅសល់មកពីប្រទេសកាណាដា ហ្វាំងឡង់ រុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

 Powered by Blogger.