ស្តេចហូឡង់ សុំទោសចំពោះតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហូឡង់ក្នុងទាសភាព

 ស្តេចហូឡង់ Willem-Alexander កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសុំទោសចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងទាសភាព និងផលប៉ះពាល់ដែលវានៅតែមានសព្វថ្ងៃនេះ។

ស្តេចកំពុងមានបន្ទូលនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី 160 នៃការលុបបំបាត់ទាសភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ រួមទាំងអតីតអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅការាបៀនផងដែរ។

គាត់បាននិយាយថា "នៅថ្ងៃដែលយើងចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រហូឡង់នៃទាសភាពខ្ញុំសុំការអភ័យទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ" ។ គាត់បាននិយាយថាការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសង្គមហូឡង់នៅតែជាបញ្ហា ហើយមិនមែនគ្រប់គ្នានឹងគាំទ្រការសុំទោសរបស់គាត់នោះទេ៕ 

Powered by Blogger.