ទីប្រឹក្សាពិសេសពិនិត្យមើលកិច្ចប្រជុំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ដែលលោក Trump បានសរសើរការការពារសន្តិសុខការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ការិយាល័យរបស់ទីប្រឹក្សាពិសេស Jack Smith បានសួរអតីតមន្ត្រីអាមេរិកអំពីកិច្ចប្រជុំ Oval Office នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ដែលពេលនោះប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសរសើរការកែលម្អសុវត្ថិភាពនៃការបោះឆ្នោតអាមេរិក នេះបើយោងតាមមនុស្សជាច្រើនដែលដឹងពីបញ្ហានេះ។

នៅក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិក និងបុគ្គលិកសេតវិមាន លោក Trump បានសរសើរការងាររដ្ឋបាលរបស់លោក ដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់សន្លឹកឆ្នោតក្រដាស និងគាំទ្រដល់សវនកម្មសន្តិសុខនៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោត។ លោក Trump ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធដើម្បីការពារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលគាត់បានស្នើឱ្យ FBI និងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខមាតុភូមិធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីទទួលយកការងារនេះ មនុស្សបួននាក់ដែលស្គាល់ពីកិច្ចប្រជុំបានប្រាប់ CNN ។

សេចក្តីលម្អិតទាំងនោះផ្តល់នូវភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងទ្រឹស្ដីការឃុបឃិតការក្លែងបន្លំអ្នកបោះឆ្នោតដែលលោក Trump បានចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមក ហើយបន្តប្រើប្រាស់ដើម្បីសាកសួរលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០២០។

ប្រភពបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់ Smith ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបានសម្ភាសអតីតមន្ត្រីអាមេរិកជាច្រើននាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពីសន្និសីទ Oval Office ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ទោះបីជាមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ និងបានពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាពិសេសត្រូវបានសួរអំពីវាក៏ដោយ។ ប្រភពមួយបាននិយាយថា នៅក្នុងសំណួររបស់ពួកគេទៅកាន់យ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីទាំងនោះ អ្នកស៊ើបអង្កេតបានចាប់អារម្មណ៍ពីរបៀបដែល Trump ប្រតិកម្មចំពោះព័ត៌មានពីទីប្រឹក្សារបស់គាត់ដែលថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាព ហើយថាតើ Trump ត្រូវបានជូនដំណឹងយ៉ាងល្អលើប្រធានបទនេះឬអត់។

ប្រភពបានបន្ថែមថា ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសក្នុងការស្វែងយល់ពីផ្នត់គំនិតរបស់លោក Trump អំពីសន្តិសុខការបោះឆ្នោត មុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការរយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីទម្លាក់ការសង្ស័យលើការបោះឆ្នោត។ អ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានសួរសាក្សីជាច្រើនអំពីថាតើលោក Trump បានសងសឹកមន្ត្រីកំពូលចំពោះការនិយាយផ្ទុយពីនិទានរឿងរបស់គាត់អំពីសន្តិសុខការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណា៕
Powered by Blogger.