ការវិនិ​យោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅ​​កម្ពុជា​មានទំហំ៤៨,៤ប៊ី​​លាន​ដុល្លារ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ២០​១៨និង២០២៣

  បើតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នៅកម្ពុជាឈានដល់ ១៩៧,៨ ទ្រីលានរៀល (៤៨,៤ ប៊ីលានដុល្លារ) ចន្លោះឆ្នាំ២០១៨និង២០២៣។តាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ថិតិពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថាប្រភពចម្បងនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស គឺប្រទេសចិន (រួមទាំងតៃវ៉ាន់ ហុងកុង និងម៉ាកាវ) ដែលមានចំនួន៤៥,៦ភាគរយនៃលំហូរចូលសរុបទៅកាន់ប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនោះ។វិស័យផលិតកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុបានទាក់ទាញ FDI ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលនោះ។នេះតាមពីក្រោយដោយកូរ៉េខាងត្បូង (១១,៨ ភាគរយ) សិង្ហបុរី (៦,៥ ភាគរយ) ជប៉ុន (៦,២ ភាគរយ) វៀតណាម (៥,៣ ភាគរយ) ម៉ាឡេស៊ី (៤,៤ ភាគរយ) ថៃ (៤ ភាគរយ) កាណាដា (៣,៥ ភាគរយ និងចក្រភពអង់គ្លេស (៣,២ ភាគរយ) ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថា លំហូរ FDI ពីប្រទេសផ្សេងទៀតមានត្រឹមតែ ៩,៥ ភាគរយនៃចំនួនសរុប។ក្នុងចំណោមលំហូរ FDI ចំនួន ៤៨,៤ ប៊ីលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន វិស័យផលិតកម្ម មានចំនួន ២២,៣ភាគរយនៃចំនួនសរុប៕KhmerTimes
Powered by Blogger.