សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ​ធ្លាក់​ចុះ​មិន​ដូច​ការ​រំពឹង​ទុក

 សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃបានកើនឡើង ២,៦% នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលទាបជាងការរំពឹងទុក ដោយសារការកែលម្អវិស័យទេសចរណ៍ និងតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលនាំឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញ។

យោងតាមស្ថិតិដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាតិ (NESDC) របស់ប្រទេសថៃបានឱ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ប្រទេសថៃបានកើនឡើង ១,៤% នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំមុន ដែលធ្លាក់ចុះពីកំណើនត្រីមាសទីបីដែលមានចំនួន ៤,៦% ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញ និងវិស័យផលិតកម្ម។

តម្លៃនៃការនាំចេញទំនិញដែលគិតជាដុល្លារអាម៉េរិករបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ ៧,៥% នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០២២ បើធៀបទៅនឹងការកើនឡើងចំនួន ៦,៧% នៅក្នុងត្រីមាសមួយមុន។ ការចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ឯកជនបានកើនឡើង ៥,៧% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

ការិយាល័យ NESDC រំពឹងថា GDP នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងនៅចន្លោះពី ២,៧-៣,៧% ដែលត្រូវបានជំរុញដោយការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ និងការប្រើប្រាស់ឯកជន ព្រមទាំងការពង្រីកការវិនិយោគទាំងវិស័យឯកជន និងសាធារណៈ ដែលអាចជួយទូទាត់ផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៃការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញ។ វាក៏បានព្យាករផងដែរថា កំណើនអតិផរណាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ប្រទេសថៃនឹងមាននៅចន្លោះពី ២,៥-៣,៥% នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយបន្ធូរបន្ថយពីការកើនឡើងចំនួន ៦,១% នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២៕ ប្រភព VNA

Powered by Blogger.